Translate This Page

Senada Neal

Senada Neal je diplomirala hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Prištini. Takođe je studirala računovodstvo, poslovnu administraciju, suplementaciju u sportu, a nedavno je pohađala studije obuke i razvoja programa edukacije za optimalne rezultate studenata.

Svoje iskustvo i znanje sticala je kroz svoju karijeru radeći u različitim oblastima. Dok je živela u Prištini pet godina je radila kao glavni laboratorijski tehnolog, gde je rukovodila timom tehnologa u odeljenju za kontrolu kvaliteta. U Sarajevu je radila kao savjetnik za ishranu više od deset godina promovišući zdrav način života i pomažući ljudima da naprave bolji izbor unosom hrane. U ovoj ulozi radila je s elitnim sportistima kako bi optimizirala njihove prehrambene potrebe za vrhunski učinak.

Senada je radila sa učenicima srednjih škola i fakulteta pružajući mentorstvo iz hemije i matematike. Tokom svog boravka u Sarajevu pomogla je stotinama studenata da postignu svoje akademske ciljeve u potrazi za znanjem. „Pomoći nekome da ostvari san i postane doktor, farmaceut, profesor je veliko zadovoljstvo u životu. Osjećam se tako ponosno kada vidim moje bivše studente da su postali uspiješni profesori, hemicari, doktori. Vjerujem da svako zaslužuje dobro obrazovanje i da je znanje najveći dar koji nekome možemo dati.”

Senada sada živi u Kanadi sa svojom porodicom gdje radi kao administrativni profesionalac.  Ona je posvećena volonterka duboko uključena u zajednicu i školu svog sina. Senada je prijesednik upravnog odbora neptofite organizacije IMPACT Institute of Canada.

© Copyright Kiri