Translate This Page

Naš Blog

KIRI

NGO From Montengro trying to make the world a more informed place one student at a time.

Pristupna rampa za hendikepirane škole kako bi se omogućio pristup učionici koju učenici sa posebnim potrebama ranije nisu mogli koristiti. Kiri je uspio da realizuje ovaj projekat uz velikodušnu pomoć lokalnih preduzeća u Barenama

Dennis talks nature.  An education on everything about nature.

Welcome to KIRI a Montengro NGO

 
© Copyright Kiri