Translate This Page

IVANA KLJAJIĆ

Ivana Kljajić je diplomirala 1994. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Prištini, na studijskom programu Hemija i stekla zvanje profesor hemije. Na istom Univerzitetu, sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ivana je stekla stručni naziv hemičar – master, 2013. godine. 

Predavala je hemiju u osnovnim i srednjim školama na teritorijama Opštine Berane i Andrijevice, a u Srednjoj medicinskoj školi „Dr Branko Zogović“ je profesor od 2005. godine. U prosvjeti je dobila zvanje višeg savjetnika 2016. godine. Imam 26 godina radnog staža, od čega su dvije bile u privatnom sektoru. 

Ivana je radila na mnogim projektima na lokalnom i državanom nivou. 

Neki od projekata na kojima je radila i za koje smatra da su bitne za razvoj učenika i nje kao profesora su: 

 • Obuka za mentora za rad u preduzetničkim klubovima u osnovnim školama, Radgona 2004.godine, predavač preduzetništva u Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Beranama od 2005. do 2009. godine. Projekat je organizovala Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Podgorice i Pospeševalnog centra za malo gospodarstvo – PCMG iz Slovenije, sa ciljem uvođenja preduzetništva kao izborni predmet u osnovnim školama 

 • Članstvo u radnoj grupi za reformu srednje stručnog obrazovanja 2009. godine u organizaciji Centra za stručno obrazovanje - Podgorica i kreator dio programa Hemije za obrazovne programe Farmaceutski tehničar, Fizioterapeutski tehničar i Laboratorijski tehničar 

 • Mentorstvo učenicima koji su osvojili prvo mjesto na državnom takmičenju Škole budućnosti u organizaciji Britanskog savjeta i Microsoft-a, 2010. godine ● Lokalni monitor na izradi dokumenta Regionalna strategija stručnog obrazovanja za sjever Crne Gore, u sklopu Projekta MNE / 011, ispred Centra za stručno obrazovanje, 2010. godine 

 • Mentorstvo učenicima koji su osvojili nagradu na međunarodnom nivou : II mjesto , učeničkom predužeću za najbolji nastup na sajmu u okviru projekta "Prekogranično preduzetništvo mladih" , 2013. godine 

 • Učešće u komisiji za izradu obrazovnog programa Farmaceutski tehničar 2019. godine u organizaciji Centra za stručno obrazovanje - Podgorica, po modularizovanom programu 

 • Članstvo u komisiji za polaganje stručnog ispita nastavniku ispred Centra za stručno obrazovanje- Podgorica i ispred Zavoda za školstvo - Podgorica

 • Članstvo u timu za eksterno utvrđivanje kvaliteta izvođenja obrazovnih programa: Farmaceutski tehničar i Medicinski kozmetičar u JU „Stručna medicinska škola“ Podgorica, 2018.godine ispred JU Centra za stručno obrazovanje 

 • Mentorstvo četirima pripravnika za program stručnog osposobljavanja (do polaganja stručnog ispita ) 

 • Položen ispit za trenera, 2016. godine u skladu sa procedurom Zavoda za školstvo / Odsjeka za KPR 

 • Koautorstvo u programu stručnog usavršavanja Proces učenja kroz konstruktivistički pristup u prirodnim naukama koji je objavljen u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za školstvo za školsku 2017/ 2018 i 2018/ 2019. godinu 

 • Učešće sa đacima na festivalu nauke „Nauk nije Bauk“ u Nišu od 2010. do 2018. godine i na festivalu nauke „Noć istraživača“ u Podgorici od 2012. do 2021. godine sa raznim interaktivnim postavkama iz oblasti hemije 

 • Osvojeno prvo mjesto sa učenicima marta 2022. kroz projekat Mladi ekoreporteri u kategoriji Eko članka na temu „Kraljice biodiverziteta- naša sigurnost za zdravlje“. Rad je učestvovao i na međunarodnom takmičenju u Kopenhagenu i plasirao se u finale. 

 • Osvojeno 4. mjesto sa učenikom na Sajmu inovacija „Učenje nije mučenje“ u organizaciji NVO MMNE maja 2022. godine na temu „Biorazgradiva plastika“ ● Koordinator u školi za praćenje modularizovanog programa Farmaceutski tehničar 

 • Koordinitor rada školske hemijske sekcije „Mladi istraživači“ 

 • Učešće na mnogobrojnim seminarima 

 • Organizacija humanitarnih akcija za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama ● Organizacija i realizacija mnogobrojnih stručnih, jednodnevnih ekskurzije po gradovima Crne Gore 

Ivana živii radi u Beranama. Svoju porodicu (muža i ćerku) doživljava kao najveću podršku i vjetar u leđa za sve postojeće i buduće uspjehe.

© Copyright Kiri